QR Platba - kód pro bankovní platbu (SPD - Short Payment Descriptor)

Barva popředí:(hex #000000)
Barva pozadí:(hex #FFFFFF)
Formát QR kódu(PNG / SVG)

Pro vygenerování QR kódu vyplňte informace ve formuláři.

Nový QR kód pro bankovní platbu (SPD - Short Payment Descriptor) se zobrazí místo tohoto textu. Poté jej můžete uložit do svého zařízení a libovolně použít.

QR Platba - informace pro bankovní převod

Tento QR kód je určen pro sdílení platebních informací (tzv. QR platba viz. SPD - Short Payment Descriptor) a obsahuje všechna potřebná data pro automatické předvyplnění platebního formuláře (např. v bankovní aplikaci). Uživatel se tím vyhne chybám vznikajícím při ručním přepisu informací potřebných pro provedení platby.