Generátor QR kódu (QR code generator)

Generovaný QR kód může obsahovat různé specifické interní informace, proto zvolte vhodný typ podle dat, které do QR kódu chcete uložit.

Pomocí generátoru lze zdarma vytvořit následující typy QR kódů:

 • Text

  QR kód s textem

 • URL

  QR kód s URL (www adresou)

 • Email

  QR kód s emailem

 • Telefon

  QR kód s telefonním číslem

 • SMS

  QR kód s číslem a textem pro SMS zprávu

 • Skype

  QR kód pro Skype volání

 • Vizitka

  QR kód s osobní nebo firemní vizitkou

 • Platba

  QR kód pro bankovní platbu (SPD - Short Payment Descriptor)

 • Událost

  QR kód s událostí kalendáře

 • GPS

  QR kód s GPS souřadnicemi (GEO location)

Informace o QR kódech:

Základní informace o QR kódech (např. kolik znaků lze uložit do QR kódu, nebo co znamená EC Level a jak ovlivňuje velikost QR kódu) najdete na české stránce Wikipedie věnované QR kódům.

Podrobnosti o kapacitě, rozměrech, verzích nebo různých typech QR kódů najdete na stránce o QR kódech (anglicky). Další informace včetně množství odkazů na další informační zdroje (standardy, technické specifikace, různá využití a pod.) je pulikováno v anglické verzi Wikipedie o QR kódu.

QR kód s URL adresou DataAPPs QR code generátoru